SILSILAH KIAI ADIPATI SINGASARI Raja dari BANUA LIMA AMUNTAI 1778 – 1835 M


SILSILAH
KIAI ADIPATI SINGASARI
Raja dari BANUA LIMA AMUNTAI 1778 – 1835 M
Mempunyai anak 12 orang yaitu :
A.I           Nyai Srikandi ( tidak beranak)
B.II          Nyai Rika (tidak beranak)
C.III        Alooh amimah mempunya anak 5 orang yaitu :
                                1. Kiai Martasuta mempunyai anak 9 orang
                                2. Kiai Suradiraja mempunyai anak 7 orng
                                3. Anang Musa mempunyai anak 4 orang
                                4. ALOOH IPAM mempunyai anak 2 orang
                                5. Anang yasin mempunyai anak 8 orang
D.IV       Temenggung Dipanata mempunyai anak 7 orang yaitu :
                                1. Nyai Sutadipa mempunyai anak 7 orang
                                2. Anang Syamsyuddin mempunyai anak 3 orang
                                3. Kiai Temenggung  Ariadinata mempunyai anak 8 orang
                                4.Nyai Rami istri pangeran Kasir mempunyai anak 7 orang
                                5. Kiai Wargadinata mempunyai anak 9 orang
                                6. Alooh Ampit warganata mempunyai anak 3 orang
E.V         Alooh oengka mempunyai anak 4 orang yaitu:
                                1.Kiai Danuraja mempunyai anak 3 orang
2. Nyai Intan istri pangeran Mangkabumi Nata, mempunyai anak 17 orang, diantaranya ratu siti , ibu dari pangeran Hidayatullah.
3.Alooh Namir mempunyai anak 3 orang
Mahmud tidak mempunyai anak
F.VI        Alooh Angool mempunyai anak 9 orang yaitu:
                                1. Anang Sahit mempunyai anak 3 orang
                                2. Nyai karta Supa mempunyai anak 4 orang
                                3. Alooh Noor Intan mempunyai anak 6 orang
                                4. Anang kanang mempunyai anak 6 orang
                                5. Alooh Noeraan tidak mempunyai anak
                                6. Anang Wali mempunyai anak 3 orang
                                7. Nyai Siti mariam istri pangeran Amir mempunyai anak 2 orang
                                8. Anang Rokok mempunyai anak 2 orang
                                9. Alooh Sinah Istri pangeran Napis mempunyai anak 5 orang
G.VII      Nyai Ratu Sepuh , Isteri Sultan Sulaiman mempunyai anak 6 orang yaitu:
                                1. Sultan Adam mempunyai anak 11 orang
                                2. pangeran mangkubumi Nata mempunyai anak 17 0rang
                                3. pangeran perbatasari mempunyai anak 5 orang
                                4. Ratu haji Moesa ( Raja Pulau Laut) mempunyai anak 3 orang
                                5. Pangeran Kasir mempunyai anak 17 orang
                                6. Ratu Sungging Anoom tidak mempunyai anak
H.VIII     Kiai Temenggung Warganata mempunyai anak 5 orang anak yaitu:
                                1. Alooh Asiah
                                2. Kiai Djaja Sina
                                3. Alooh Katijah
                                4. Alooh Alimah
                                5.Alooh Amunu
I. IX        Alooh Noersari ( tidak beranak)
J. X         Alooh Simah ( tidak beranak)
K.XI        Alooh Aloes ( tidak beranak)
L.XII       Alooh Baraoe ( tidak beranak)
               

C.1          Kiai Martasuta mempunyai anak 9 orang yaitu:
                1.  alooh Dijah  
                2. Anang Asmail
                3.  Alooh Oemi
                4. joeragan Kusin
                5.  Alooh Raidah
                6. Joeragan kasan
                7. Alooh Kamidah
                8. Alooh Sahari
                9. Anang Abdulkadir
C.2          Kiai Suradiraja mempunyai anak 7 orang yaitu:
                1. Alooh Tikah
                2. Alooh Timpung
                3. Anang Buti’
                4. Anang Soman
                5. Alooh ………( nama tidak diketahui)
                6. Alooh Nonah
                7. Alooh Naimah
C.3          Alooh Ipam mempunyai anak 2 orang yaitu:
                1. Kiai Mangundipura mempunyai anak 3 orang
                2. Kiai Djajadipura mempunyai anak 17 orang
C.5 Anang Yasin mempunyai anak 8 orang yaitu : ( belum di ketahui)

D.1         Nyai Sutadipa mempunyai anak 7 orang yaitu
                1. Alooh Dijah
                2. Anang Shabuddin
                3. Kiai Demang laksana mempunyai anak 1 orang
                4. Anang Usup
                5. Alooh Aminah istri adipati Danuraja mempunyai anak 3 orang.
                6. Kiai mangun Rasmi mempunyai anak 4 orang yaitu :
                                1. Anang Djulai
                                2. Anang Adool
                                3. Anang Matur
                                4. Alooh rahmah
                7. Anang Noeh
D.2         Anang Syamsuddin mempunyai anak 3 orang  yaitu
                1. Anang Hamid
                2. Alooh Binti
                3. Anang Sahuddin
D3.         Kiai Temenggung Ariadinata mempunyai anak 8 orang yaitu:
1.       Alooh Marhamah istri R.M.Wirayudha mempunyai anak 9 orang
2.       Kiai Sutawangsa mempunyai anak 10 orang
3.       Alooh oentak mempunyai anak 4 orang
4.       Anang Muhammad Ali alias Anang Koentoel
5.       Anang Timba mempunyai anak 1 orang
6.       Alooh Angsa
7.       Anang Mohammad Arsyad
8.       Alooh Fatimah
D.4         Nyai Rami Istri Pangeran kasir mempunyai anak 7 orang yaitu :
                1. Pangeran Djantara Kusuma
                2. Pangeran Sahabuddin
                3. Pangeran Ali
                4. Ratu Salamah
                5. Gusti Ainun Djariah
                6. Gusti Sapiah
                7. Gusti Oemi
D.5         Kiai Warganata mempunyai anak 9 orang yaitu :
                1. Alooh Djaloha
                2. Kiai Darma widjaja
                3. Anang Soman
                4. Anang Osman
                5. Alooh Salamah
                6. Alooh Fatimah
                7. Anang mohammad Yoenoes
                8. Anang Kadir
                9 Anang Sanang
D.6         Alooh Ampit istri dar Anang yasin mempunyai anak 8 orang yaitu:
                1. Alooh tipah
                2. Alooh oetil
                3. Anang Saad
                4. Anang Sohot ( guru silat)
                5. Alooh Dawang
                6. Anang Rahmat
                7. Anang Matahaer
                8. Alooh dijah
D.7 Temenggung Wartanata mempunyai anak 3 orang yaitu :
                1. Anang Mohammad yunus
                2. Anang Arsyad
                3. Alooh Dijah

E. 1         Kiai Danuraja  mempunyai anak 3 orang yaitu :
                1. Kiai Temenggung mangkunata Kusuma
                2. Kiai Temenggung Ngubei Wargakusuma
                3. Hadji Temenggung Kasuma Juda Negara
E.2          Nyai Istri Pangeran mangkubumi nata mempunyai anak 17 orang yaitu :
                1. pangeran  Mohamad Hanfiah
                2. pangeran Amir
                3.Kusuma Ningrat
                4. Djaterakusuma
                5. ratu Sitti ( Ibu Pangeran Hidayatullah)
                6. pangeran Nasir
                7. pangeran Purbaya
                8. pangeran Ahmad
                9. pangeran AriaWangsa
                10. pangeran ArdiKasuma
                11. pangeran Mulin Kasuma
                12. Ratu Bendahara
                13. Gusti Alimuddin
                14. Gusti Djamal
                15.Gusti Abun Sari istri pangeran Abdulkadir (raja P.laut)
                16. Gusti daud
                17. Pangeran Muksin
E.3          Alooh Namir
                1. Alooh Maimunah
                2.  alooh Siti rahmah
                3. alooh Siti Ma’ani

C.4. 1) Kiai Mangundipura mempunyai anak di Kalimantan ada3 dan di jawa ada 2 yaitu:
                1. Anang Ahmad mempunyai anak :
1. Anang Mohammad Yusuf ( Anang Kumis) gelar Manteri Negara di Tenggarong,  mempunyai anak :
                1. Kiai Anang Basar
                2. Anang kacil
                3. Galoeh Basar
                4. Galoeh Putih
                5. Galoeh Hitam
                6. Anang Abubakar ( Nenek dari Bakran – komisaris Polisi)
                7. Anang kutai
                8. Hadji Ishak ( Anang Gonjang ) orang tua dari
                                a. Eramsyah
                                b. Imaluddin
                                c. Yusuf Azidin
                9.  Galoeh Tambal
                10. Galoeh Bintang
                11. Hadji Abdurrasad
12. hadji Mohamad Djafar ( Basah ) , Hoofddjaksa kerapatan besar kerajaan Kutai di tenggarong, mempunyai anak :
                a. Djumantan , Istri Eramsyah
                b. Ideham
13. Galuh Kumala
14. Anang Baco’
                2. Anang Matali
                3. Alooh hadjiah
Di jawa : 2 orang yaitu:
1.       Raden Said di Gombang
2.       Raden Sitti
C.4          Kiai Djajadipura mempunyai anak 17 orang yaitu :
                1. Ratu Anoom istri pangeran Ragent , mempunyai anak
                                I. ratu Rebeh Istri dari ratu Begawan, mempunyai anak :
                                                1. Pangeran Ratu Sukama Alamsyah , mempunyai anak :
                                                                a. Imanuddin gelar Pangeran Kasumi Anum , Sultan Kota Waringin.
                                                                b. Amiril . Dll.
                                                2. pangeran Kasuma Sari
                                II. Gusti Kacang
                                III. Gusti Saripah, mempunyai anak :
1.       Gusti Etah Samarinda , mempunyai anak :
a.       Gusti Sabran ( Komisaris Polisi)
b.      Gusti Abdurakhman
2.       Gusti Ali
3.       Gusti Ratu
4.       Gusti Kumala
2         Alooh Maimunah  Istri Anang Mantul , mempunyai anak :
I.                    H . Biduri istri Raden Temenggung kasuma Judanegara
II.                  Anang basar ( Anang karim)
III.                Alooh Bintang Istri H. hasan , mempunyai anak :
1.       Hadji Anang Abdul Hamid , mempunyai anak :
a.       Oeman
b.      Oedin
c.       Wahid

IV.                Anang Abussamad , mempunyai anak:
1.       Soelaiman
2.       ( tidak di ketahui namanya)

3.       Anang Arsyad mempunyai anak:
I.                    H . mangsoer ( orang tua  H. Affandi, pernah menjadi sergent kerajaan Johore di Batu Pahat.
II.                  Anang Basar , bebini di Karang Intan
III.                Anang Mataher di Jelai (Sampit).
IV.                H. Jawiah berlaki Jaksa lelang ( Muhammad Usman , Orang Tua H. Ramli ).

4.       Anang Muhammad Haris ( Napis ) kawin dengan……  ( Sebelah Palembang ) mempunyai anak:
I.                    Galuh Maitaibah
II.                  H. Abdurahman
III.                Anang Oesman
IV.                Anang Salman , kawin dengan Saadiah , mempunyai anak :
1.       H. Anang Kaderi ( pensiunan Patih , Lahir di amuntai , jumat pagi 07.00. tgl 19 april 1909 atau 25 rabiul awal 1327 H. mempunyai anak :
a.       Anang Sulaiman
V.                  Oemi Kalsoem
VI.                Koentari, istri dari Anang Mohamad Sanusi
VII.              Noer Hasan di Negara

5.       Aminah, Istri dari H. Abdulgani , mempunyai anak :
I.                    M. Aboelhasan Amuntai , mempunyai anak :
1.       Hamzah , mempunyai anak :
a.       Imansyah
b.      Soeriansyah , Sampit
c.       Abdullah
2.       Asmail , mempunyai anak :
a.       Bahroen ( Surabaya ) 

3.       Dahlan ( sampit ) mempunyai anak :
a.       Alipandi ( Sampit )
4.       Alibadroen ( kween) mempunyai anak :
a.       H. jahrah.

II.                  Anang Kacil
6.       Alooh Edong
7.       Taesah , ibu dari anang Matamin , anang matamin mempunyai anak :
a.       Anang jago
b.      Alooh Jikin , Istri dari H. Anang Abdul Hamid
c.       Hadji Imberan.

8.       Jahora ( oeya ) , ibu Julak Jikin
9.       Ita
10.   Jaleha ( nini dari m. rais ), mempunyai anak :
I.                    Tihawa ( taluk masjid )
II.                  Anang Doerasit

11.   ……………. Ibu dari :
1.       Anang oteh
2.       Jobedah , istri dari Anang Tambi, kertak baru B.masin.
( Keterangan : Anang Tambi Adalah Menantu serta Kemanakan dari Ninda Anang Biak , Negara ).

12.   ………………… istri anang sohot pendekar silat , mempunyai anak :
I.                    Soedan di Semblimbingan ( Pulau Laut ).

13.   Alooh mas ( Tidak beranak)

14.   Alooh Intan , istri dari H. Abdul madjid , mempunyai anak :

I.                    Anang  Anmad
II.                  Anang Sanoesi
III.                Anang polen ( orang tua dari H. Syahrul, Sungai mesa,  B.masin.
IV.                Anang Arip
V.                  Anang Dumalik
VI.                Acil , mempunyai anak :
1.       Anang Cupran
2.       Anang Ardiansyah
3.       Anang Aliansyah
4.       Anang Ibramsyah
5.       Askiah
6.       Komala sari
a.       Boerhan

VII.              Hadji Koerraisin ( mekah ) istri dari H. Abdurachman
VIII.            Alooh Adui ( Kamaruzaman )

15.   Anang Biak ( Anak dari Kiai Djajadipura ) , mempunyai anak :
I.                    Anang Darjat kawin dengan Aminah , mempunyai anak :
a.       Misnar , Dll
II.                  Siti Ainun Zariah kawin dengan oetoeh , mempunyai anak :
1.       M. Alifandi kawin dengan Diang binti Sahrum, mempunyai anak :
a.       Tamdjid Widjaya kawin dengan Ratnawaty mempunyai anak :
i.                    Riviandy ( jambi 25 – 6-1969)
ii.                  Novita purnama Sari ( Jambi 15-11-1970)
iii.                Fairy Zulkarnaen ( Jambi 24-12-1972)
2.       Iskandar kawin dengan mastan , mempunyai anak :
a.       Norsyah kawin dengan  Husaini , mempunyai anak :
b.      Ida kawin  dengan Alwi, mempunyai anak
i.                    Hajar
ii.                  Mir’atul haq
iii.                 
c.       Anang Indra jaya Iskandar
d.      Hidayatullah
e.      ‘Ain
f.        Qodrat
g.       Rokhyal ‘Ain ( 8-10-1972)
3.       Askiah  kawin dengan Mukeri, mempunyai anak:
a.       Helmy kawin dengan ….
b.      Makhfuz kawin dengan Siti maryam, mempunyai anak
1.       Mahyudin (Negara – 8-1-1980) – meninggal ( 20 maret-1980)
2.       M.nur    (Negara -1981) ( meninggal dunia )
3.       Syaifuddin nor ( Negara 22-11-1982) senin 07.00 WITA
4.       Sekar Melati  ( Negara  15-9-1984 ) 19.00 sabtu
5.       Tajuddin Noor ( Negara 30-7-1986 rabu 19.00)
6.       Edy rahman ( Negara 13-3-1992 jum’at 20.00)
7.       Nur Hayati ( Banjarmasin 18-3-1997 selasa 12.55 )
c.       Bachriah kawin dengan M.Mujeddi jeles , mempunyai anak :
1.       Syaidah
2.       Nurul hikmah
d.      Syahriah  kawin dengan zainigani, mempunyai anak :
1.       Zuhriah
2.       Hamdiah
3.       Hamdah
4.       Fitria
5.       Azhar
6.       Iwan
e.      Saniah  kawin dengan ngadimin, mempunyai anak :
1.       M. aries
2.       Rahmad setiawan
f.        Hadijah kaawin dengan M. rayhan Noor, mempunyai anak
1.       Renny Aulia
2.       Irsha Aulia
3.       M. Hendra raymawan

4.       Sahran kawin dengan Jamariah , mempunyai anak
a.Kaspul Anwar kawin dengan Fatimah , mempunyai anak
b. khairiyah kawin dengan maliki , mempunyai anak :
                1. salman
c. rustam ( Meninggal Dunia )
d. Rusminah kawin denganRD. Syarnoebi , mempunyai anak :
e.Jamila
f.Lina
III.                Sitti Mujelis kawin dengan Baijuri , mempunyai anak :
1.       Masabi
2.       Mastra
3.       Muhamad
16.   Alooh Sapiah , , istri Busalih gelar panglima batu Amping ( tidak beranak )
17.    …..( Bintang), orang tua dari :
1.       Anang usuf  bin h. Bukhari Ulama di pamangkih
2.       Abdusamat
3.       Maksid
JAMBI , TGL 28 MARET 1973
HARI : REBO
JAM : 10.00 WIB.

KETERANGAN:
Silsilah ( susunan keluarga ) ini di kutip dari : ( sesuai dengan Asli ) berbunyi :
( keterangan dari Kanda Anang kaderi Bin Anang Salman pada hari sabtu tanggal 2 september 1972.).
                                                                                                Bandjarmasin, arba’ tgl 11 Oktober 1972
                                                                                                                                                3 Ramadhan 1392 H.
Ttd.
Boernuddin bin Anang Mohammad Joesoep
Simpang sungai mesa No. 6 bandjarmasin.
Lahir di Surabaya pada tanggal 7 Agustus 1909 atau
20 radjab 1327 ( malam Ahad ) djam 21.30
 


CATATAN :
Silsilah ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan DOKUMeNTASI KELUARGA agar dapat di jaga dan diteruskan oleh GENERASI KELUARGA SELANJUTNYA.
Dan Kepada keluarga-keluarga yang dapat melengkapi ini sngatlah diharapkn agar dapat diteruskan.

JAMBI , TGL 28 MARET 1973.-
Disalin Oleh,

      Ttd             
TGL : 9  APRIL 1945 .                                                         (TAMDJID WiDJAYA Bin M.ALFANDI )
Lahir : di Jambi.
 

Di ketik kembali oleh TAJUDDIN NOOR bin Mahfuz bin MUKERI
Banjarmasin .26-februari 2012

17 Response to "SILSILAH KIAI ADIPATI SINGASARI Raja dari BANUA LIMA AMUNTAI 1778 – 1835 M"

 1. aboesyabab al fata says:
  9 November 2014 21.44

  ulun umpat batakun lah ,, kiai danuraja bin olooh oengka bt adipati singasari itu cucunya datu kabul klo leh ,,,nah bujurlah datu kabul (sayyid abubakar )ini habib/sayyid krn beliau katanya cicitnya sunan gunung jati.....ujar buhannya silsilahnya sayyid abubakar (datu kabul ) bin sayyid husin bin sultan hasanuddin bin syarif hidayatullah ( sunan gunung jati )...wahini ada maqamnya di kubahi di parak masjid sungai banar amuntai ( sebelumnya kadada pang )

 2. Sarijuni bin ahmad says:
  20 Februari 2016 23.38

  Pangeran Kasir bin Sultan Sulaiman.
  Dalam silsilah ikam Pangeran Kasir adalah suami Nyai Rami.
  Pangeran Kasir dibuang Belanda ke daerah Ambon. Bulik lagi ke Martapura mun kada salah tahun 1901 atau 1911. Bulik ke Martapura lawan cucu sidin Gusti Muhammadun, Gusti Aminah, dan Gusti Ahmad.
  Makam Pangeran Kasir ada di pemakaman Maruhum Gang Batuah 1 kelurahan keraton Martapura. Makam sidin berdampingan dengan makam pangeran tahmid. Bparakan makam mantri 4 (di maruhum hanya ada 3 makam dari mantri 4, sedang 1 makam lainnya ada di pemakaman jalan mantri 4 martapura. Anehnya di sana ada 4 makam mantri 4 wahininya). Kayanya banyak nang kada tahu di mana Makam Pangeran Kasir berikut keturunan sidin.

  Rumah pangeran kasir dulunya ada di lokasi Rumah Sakit Ratu Zaleha nang lawas. Di tanah sidin ada sumur nang disebut "padang sumber nang kada pernah karing banyunya (wahini sumurnya milik telkom)". Oleh Belanda sidin diberi pilihan pindah ke daerah sungai pering atau ke Jalan Batuah. Akhirnya Sidin pilih jalan Batuah kelurahan keraton Martapura. Dulu rumah sidin adalah rumah panggung lalu di bagi2, sebagian sdh dijual.
  Tanah Pangeran kasir sampai ke alkah Maruhum. Termasuk pemakaman Maruhum keluarga sidin nang banyak tahu. Nah wahini banyak beubah di sana.
  Salah satu keturunan sidin adalah Gusti Ilmi meninggal tahun 1983, dulu sidin sebagai Juru Ukur di kantor PU Martapura. Gusti Ilmi jua nang pertama menulis silsilah wan gusti hidayat karang intan dan gusti mayur.

  Salam kenal.

 3. Sarijuni bin ahmad says:
  20 Februari 2016 23.42

  Gusti Ilmi
  bin Gusti Muhammadun
  bin Gusti M. Thayyib
  bin Pangeran Kasir
  bin Sultan Sultan Sulaiman karang intan martapura.

 4. abah anum says:
  22 Oktober 2016 20.01

  Kyai martasuta anak dari alloh amimah... ada kuburannya lah di banjar? Mhn info bg yg tahu ulun mencari silsilahnya kyai martasuta.. msh adakah yg bs dihbngi atau didatangi hrp beri kbr.... smg kemulyaan diberikan kpd kita dlm menyambungkan silsilah yg ada dan Allah SWT memberi petunjuk .....

 5. abah anum says:
  22 Oktober 2016 20.02

  Kyai martasuta anak dari alloh amimah... ada kuburannya lah di banjar? Mhn info bg yg tahu ulun mencari silsilahnya kyai martasuta.. msh adakah yg bs dihbngi atau didatangi hrp beri kbr.... smg kemulyaan diberikan kpd kita dlm menyambungkan silsilah yg ada dan Allah SWT memberi petunjuk .....

 6. abu syech says:
  30 Oktober 2016 08.57

  di situ tertulis jalekha adalah (nini m.rais) tapi maaf sepengetahuan ulun,entah salah atau bujur menurut catatan keluarga kami jalekha itu adalah bini m.rais, bukan seperti yg tertulis nini.

 7. Fajri Arriadi says:
  23 Januari 2017 09.44

  Sedikit bertanya... Saya diceritakan dari alm. Nenek saya kalo kampungnya di tangga ulin.amuntai..kata nenek.. Buyut saya nama depannya anang.. Panjangnya anang hasyim dan kakaknya anang kadri... Ceritanya beliau merantau ke daerah hulu mahakam karena takut di kejar belanda.... Kira kira ada hubungannya tidak sama yang silsilah di atas..

 8. MTP PRINT says:
  18 Februari 2017 09.52

  aboesyabab al fata : permisi ulun di martapura keturunan ke 11 datu kabul dari silsilah yg di perbaharui kai tahun 1970,raden danau raja(bernama zainal abidin bin abdul karim bin datu kabul) abdul karim menikah dengan galuh ungka/ratu kumala binti pangeran singasari,di silsilah kami sampai datu kabul aja tidak ada cerita siapa beliau klo apa yang disampaikan anda benar sayyid abubakar (datu kabul ) bin sayyid husin bin sultan hasanuddin bin syarif hidayatullah ( sunan gunung jati ) mohon beritahu dari mana dapatnya...email:ramalakasi@gmail.com

 9. ahmad rizani says:
  14 Mei 2017 20.47

  siapa kh sebenarnya putri junjung buih

 10. abah anum says:
  16 Mei 2017 22.15

  Ada nmr kontaklah yg pegang silsilah ini di banjar

 11. Nuruddin says:
  30 Juli 2017 07.16

  Yg merasa keturunan datu kabul.. Bujurlah yg di blkng masjid sungai banar amuntai itu maqam sidin (datu kabul) ...? Dan menurut penunggu kubah sambil memperlihatkan buku manakibnya menyatakan bahwa datu kabul bin sayyid husin bin sultan hasanuddin bin syarif hidayatullah ( sunan gunung jati)...

 12. Nuruddin says:
  30 Juli 2017 07.19

  Klo boleh tau lah pian di mana kuburnya raden danu raja...?

 13. fauzi anand says:
  1 September 2017 04.00

  Cb mnt tlg yg tau silsilah keluarga rumah batu n ulin d pesayangan martapura...? Apa ada kaitannya dg kerajaan banjarkah?

 14. Muhammad Randy says:
  4 Juni 2018 00.01

  Pian dimana rumah om...kawa kah bailang handak lebih tahu kisah ini..
  Ini wa ulun 081254228662

 15. MTP PRINT says:
  30 Agustus 2018 01.34

  makam raden danuradja di belakang masjid sungai banar amuntai, dan silsilah raja banua lima ada wadah ulun. ini wa ulun 081 528 440 440

 16. Unknown says:
  21 Oktober 2018 19.56

  Di Amuntai belakang mesjid sungai Banar ini no q 082154416074. Martapura ada selengkapnya silsilahnya

 17. RADEN GAGAK HITAM JUBAH HIJAU says:
  30 Juli 2019 05.42

  assalamualaikum ada yg tau Raden Yunus banjar bin ke siapa sampai ke atas

Posting Komentar